Bij de grootbanken hebben we veel geleerd. Ook hoe het niet moet.

We zijn gestart vanuit de ideologie dat er voor een duurzame relatie altijd twee winnaars nodig zijn. Waarom? Omdat wij eerder in onze carrière, toen we bij grote Nederlandse banken werkten, te maken hadden met complexe belangenverstrengelingen, waarbij niet altijd het klantbelang voorop stond - een situatie waarmee we ons niet konden verenigen.

In die tijd legden wij de basis voor onze filosofie: alleen winnen als de cliënten winnen, waarbij ons belang in het directe verlengde moet liggen van dat van onze cliënten.

Wij richten ons op individuele langetermijndoelstellingen. Daarbij denken we niet in jaren, maar in generaties. En houden we onszelf altijd voor ogen dat geld geen doel is, maar een middel.

Luisteren en verdiepen in de ambitie van iedere cliënt is onze corebusiness.

Alleen dan kun je elkaar verrijken.