Verdiepen in de ambitie
van een cliënt is onze
corebusiness.

Alleen dan verrijk je elkaar.

Altijd adviseren vanuit de langetermijndoelstelling.

Net als aan het managen van de ambitie en verwachting van een cliënt. Of het nou gaat om eerder stoppen met werken, het verzorgen van een hypotheek, het behoud van vermogen voor de erfgenamen of het verwezenlijken van een bijzondere droom. Middels financiële planning wordt de gehele financiële situatie in kaart gebracht, om vervolgens samen met de cliënt de beste route te bepalen om de kans zo groot mogelijk te maken om de wensen en doelstellingen te kunnen realiseren.

Voor wie

Lange & Partners Financieel Advies werkt voornamelijk voor cliënten met hogere inkomens en vermogens, die op zoek zijn naar een organisatie die complexe financiele situaties kan doorgronden en onafhankelijk over kan adviseren. Vaak zijn dat DGA’s, ondernemers, zelfstandig beroepsbeoefenaars zoals advocaten, accountants, consultants etc.